Årsmøte i siste liten!

Årsmøte i siste liten!

Årsmøtet 2020 i Asker Velforbund var fastlagt til 12. mars, mens korona-viruset stadig nærmet seg Asker. I samråd med Bærum Velforbund, som hadde planlagt årsmøte samme kveld, og ordføreren, ble vi enige om at møtet skulle holdes som planlagt. Påmeldingen var rekordstor, men mange falt fra i løpet av dagen. Møtet ble vellykket, og styret i AV fikk to nye medlemmer, et fra gamle Røyken og et fra tidligere Hurum kommune.

Les mer
Travelt år for Asker Velforbund

Travelt år for Asker Velforbund

Etter 10 måneder med ny, stor kommune kan vi registrere stor aktivitet i Asker Velforbund. Av våre nå totalt 72 medlemsforeninger kommer 11 fra tidligere Røyken og Hurum kommuner. Vi har dessuten to styremedlemmer fra Røyken og Hurum. AV var i god gang med å rekruttere enda flere medlemsforeninger, men pandemien stoppet det arbeidet. Nå har vi så smått tatt det opp igjen. særlig foreninger som allerede er medlem av VFO, har betydelig fordel av medlemskap i AV.

Les mer
Følg med på utbygginger

Følg med på utbygginger

To ferske tilfeller av at utbyggere har gjennomført tiltak det er usikkert om de hadde rett til, viser at det er viktig at velforeninger og beboere i områder med utbyggingsplaner og -aktiviteter følger godt med i hva som foregår. Det kan virke som om noen handler etter prinsippet «Det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse». Når trær er hugget, er det vanskelig å få dem på plass igjen. Asker Velforbund påpeker disse forhold i et brev til Asker kommune og krever at kommunen i større grad krever detaljregulering før store utbygginger startes, noe som faktisk kreves i kommunens egen utomhusplan.

Les mer
Samarbeidsavtalen med kommunen fornyet

Samarbeidsavtalen med kommunen fornyet

Samarbeidsavtalen som Asker kommune har hatt med Asker Velforbund gjennom flere år, er nå oppdatert og fornyet med gyldighet frem til kommuneutvidelsen i 2020. Avtalen ble nylig signert av ordfører Lene Conradi og styreleder Karl Jørgen Gurandsrud. Viktige saker for Asker Velforbund i tiden fremover er iverksettelsen av den kommunale overtagelsen av prioriterte velveier samt å få kontakt med velforeningene i Røyken og Hurum med sikte på å få disse integrert i samarbeidet.

Les mer