Artikler

Samarbeidsavtalen med kommunen fornyet

12.02.18 15.58
av Karl Jørgen Gurandsrud
Asker Velforbund  

Samarbeidsavtalen med kommunen fornyet

Samarbeidsavtalen som Asker kommune har hatt med Asker Velforbund gjennom flere år, er nå oppdatert og fornyet med gyldighet frem til kommuneutvidelsen i 2020. Avtalen ble nylig signert av ordfører Lene Conradi og styreleder Karl Jørgen Gurandsrud. Viktige saker for Asker Velforbund i tiden fremover er iverksettelsen av den kommunale overtagelsen av prioriterte velveier samt å få kontakt med velforeningene i Røyken og Hurum med sikte på å få disse integrert i samarbeidet.

Les mer...
Informativt og interessant om private veier

20.12.17 12.16
av Karl Jørgen Gurandsrud
Velveier  

Informativt og interessant om private veier

Mange velforeninger er på en eller annen måte involver i private veier innen foreningens område. Mange foreninger er til og med etablert for å ivareta slike veier på vegne av medlemmene. De samme private veier er kilde til utfordringer, problemer og stridigheter for velforeningene. Mange føler at de befinner seg i en juridisk gråsone. Hjelp fra kommunen har det vært vanskelig å få.

Les mer...
Kommunen vil overta prioriterte velveier

11.10.17 16.39
av Karl Jørgen Gurandsrud
Velveier  

Kommunen vil overta prioriterte velveier

Saken om velveier/private veier er nå er ferdig politisk behandlet i Asker kommune. Det innebærer at 34 velveier er rangert for kommunal overtagelse i løpet av fire år, dersom det bevilges tilstrekkelig med midler til dette. En pott på ca. to Mkr som har vært forvaltet av Asker Velforbund til nå, skal inngå i disse midlene. Samtidig innebærer vedtaket at dagens ordning med brøytetilskudd opprettholdes for veiene som ikke er overtatt av kommunen, frem til 2020. Fra da av må det regnes med at kommunalt brøytetilskudd kan bortfalle for alle private veier (velveier).

Les mer...
Turskiltprosjektet åpnet i Asker

11.10.17 16.32
av Karl Jørgen Gurandsrud

Turskiltprosjektet åpnet i Asker

– Vi er stolte over å være først ute, sa ordfører Lene Conradi da hun fredag 10 juni avduket hovedskiltet for tre rundturer med utgangspunkt i Asker sentrum, sammen med styreleder i Asker Turlag, Gabriel Lund. Etter avdukingen var det fellestur i Haugborunden opp til Prinsehaugen. Her var det musikk ved elever fra Kulturskolen, samt servering og orientering om stedet.

Les mer...
Koblingsbokser i Asker kommune

11.10.17 16.26
av Karl Jørgen Gurandsrud
Koblingsbokser  

Koblingsbokser i Asker kommune

Asker har et stort antall og variasjon av bokser som vist over. Boksene i seg selv er ikke ønskelige, men nødvendige for koblinger til dagens «navlestreng» til husene for: elektrisk strøm og signal til telefon, TV og PC.

Les mer...
Asker Velforbund møtte ordføreren

11.10.17 16.37
av Karl Jørgen Gurandsrud

Asker Velforbund møtte ordføreren

Asker Velforbund og Asker kommune har mange felles interesser, slik som trafikksikkerhet og bekjempelse av brunsnegler. Kommunen regner velforeningene og velforbundet som viktige innslag i lokaldemokratiet, idet disse representerer en stor del av befolkningen i kommunen.

Les mer...
Asker vil ha nedgravde kabler

11.10.17 16.35
av Karl Jørgen Gurandsrud
Luftspenn  

Asker vil ha nedgravde kabler

Fotoet ved siden av fra dagens Asker viser resultat fra et fritt marked for luftstekk slik det ble tillatt for inntil noen få år siden. Det viser ni kabler fra tre aktører i kabelmarkedet. Også andre aktører operer i Asker og ønsker seg del av markedet for bredbåndsløsninger, noe som ville kunne ha ført til enda flere feite kabler i lufta. Dette fører tankene hen til luftkablingen en ser i utviklingslandene.

Les mer...
Mot ny situasjon for velveier

11.10.17 16.21
av Karl Jørgen Gurandsrud

Mot ny situasjon for velveier

Private veier og såkalte «velveier» har i årevis vært en stor utfordring og gitt masse arbeide for velforeningene i Asker. Kommunen har gitt klarsignal til å overta veiene, under forutsetning av at de på forhånd er oppgradert til kommunal standard. Selv om det har vært mulig å søke kommunen om tilskudd til oppgradering, ville dette likevel medføre så store kostnader at det knapt er noen vei som er overtatt av kommunen.

Les mer...