Årsmøte i siste liten!

Årsmøte i siste liten!

05.04.20 17:24 av Karl Jørgen Gurandsrud

Årsmøtet 2020 i Asker Velforbund var fastlagt til 12. mars, mens korona-viruset stadig nærmet seg Asker. I samråd med Bærum Velforbund, som hadde planlagt årsmøte samme kveld, og ordføreren, ble vi enige om at møtet skulle holdes som planlagt. Påmeldingen var rekordstor, men mange falt fra i løpet av dagen. Møtet ble vellykket, og styret i AV fikk to nye medlemmer, et fra gamle Røyken og et fra tidligere Hurum kommune.

Les mer
Travelt år for Asker Velforbund

Travelt år for Asker Velforbund

19.03.20 13:16 av Karl Jørgen Gurandsrud

Etter 10 måneder med ny, stor kommune kan vi registrere stor aktivitet i Asker Velforbund. Av våre nå totalt 72 medlemsforeninger kommer 11 fra tidligere Røyken og Hurum kommuner. Vi har dessuten to styremedlemmer fra Røyken og Hurum. AV var i god gang med å rekruttere enda flere medlemsforeninger, men pandemien stoppet det arbeidet. Nå har vi så smått tatt det opp igjen. særlig foreninger som allerede er medlem av VFO, har betydelig fordel av medlemskap i AV.

Les mer
Følg med på utbygginger

Følg med på utbygginger

28.08.19 15:19 av Karl Jørgen Gurandsrud

To ferske tilfeller av at utbyggere har gjennomført tiltak det er usikkert om de hadde rett til, viser at det er viktig at velforeninger og beboere i områder med utbyggingsplaner og -aktiviteter følger godt med i hva som foregår. Det kan virke som om noen handler etter prinsippet «Det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse». Når trær er hugget, er det vanskelig å få dem på plass igjen. Asker Velforbund påpeker disse forhold i et brev til Asker kommune og krever at kommunen i større grad krever detaljregulering før store utbygginger startes, noe som faktisk kreves i kommunens egen utomhusplan.

Les mer
Samarbeidsavtalen med kommunen fornyet

Samarbeidsavtalen med kommunen fornyet

12.02.18 15:58 av Karl Jørgen Gurandsrud

Samarbeidsavtalen som Asker kommune har hatt med Asker Velforbund gjennom flere år, ble i 2018 oppdatert og fornyet med gyldighet frem til kommuneutvidelsen i 2020. Avtalen er senere forlenget til ut 2021. Samtaler med sikte på en større revisjon og tilpasning til den nye kommunen er i gang. Viktige saker for Asker Velforbund i tiden fremover er fortsatt å få kontakt med velforeningene i Røyken og Hurum med sikte på å få disse integrert i samarbeidet. De fleste større av disse foreningene er allerede medlemsforeninger.

Les mer
Informativt og interessant om private veier

Informativt og interessant om private veier

20.12.17 12:16 av Karl Jørgen Gurandsrud

Mange velforeninger er på en eller annen måte involver i private veier innen foreningens område. Mange foreninger er til og med etablert for å ivareta slike veier på vegne av medlemmene. De samme private veier er kilde til utfordringer, problemer og stridigheter for velforeningene. Mange føler at de befinner seg i en juridisk gråsone. Hjelp fra kommunen har det vært vanskelig å få.

Les mer
Kommunen vil overta prioriterte velveier

Kommunen vil overta prioriterte velveier

11.10.17 16:39 av Karl Jørgen Gurandsrud

Saken om velveier/private veier er nå er ferdig politisk behandlet i Asker kommune. Det innebærer at 34 velveier er rangert for kommunal overtagelse i løpet av fire år, dersom det bevilges tilstrekkelig med midler til dette. En pott på ca. to Mkr som har vært forvaltet av Asker Velforbund til nå, skal inngå i disse midlene. Samtidig innebærer vedtaket at dagens ordning med brøytetilskudd opprettholdes for veiene som ikke er overtatt av kommunen, frem til 2020. Fra da av må det regnes med at kommunalt brøytetilskudd kan bortfalle for alle private veier (velveier).

Les mer
Turskiltprosjektet åpnet i Asker

Turskiltprosjektet åpnet i Asker

11.10.17 16:32 av Karl Jørgen Gurandsrud

– Vi er stolte over å være først ute, sa ordfører Lene Conradi da hun fredag 10 juni avduket hovedskiltet for tre rundturer med utgangspunkt i Asker sentrum, sammen med styreleder i Asker Turlag, Gabriel Lund. Etter avdukingen var det fellestur i Haugborunden opp til Prinsehaugen. Her var det musikk ved elever fra Kulturskolen, samt servering og orientering om stedet.

Les mer
Asker vil ha nedgravde kabler

Asker vil ha nedgravde kabler

11.10.17 16:35 av Karl Jørgen Gurandsrud

Fotoet ved siden av fra dagens Asker viser resultat fra et fritt marked for luftstekk slik det ble tillatt for inntil noen få år siden. Det viser ni kabler fra tre aktører i kabelmarkedet. Også andre aktører operer i Asker og ønsker seg del av markedet for bredbåndsløsninger, noe som ville kunne ha ført til enda flere feite kabler i lufta. Dette fører tankene hen til luftkablingen en ser i utviklingslandene.

Les mer
Mot ny situasjon for velveier

Mot ny situasjon for velveier

11.10.17 16:21 av Karl Jørgen Gurandsrud

Private veier og såkalte «velveier» har i årevis vært en stor utfordring og gitt masse arbeide for velforeningene i Asker. Kommunen har gitt klarsignal til å overta veiene, under forutsetning av at de på forhånd er oppgradert til kommunal standard. Selv om det har vært mulig å søke kommunen om tilskudd til oppgradering, ville dette likevel medføre så store kostnader at det knapt er noen vei som er overtatt av kommunen.

Les mer