Årsmøte i siste liten!

Årsmøte i siste liten!

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 05.04.20. Oppdatert 10.07.20.

Årsmøtet 2020 i Asker Velforbund var fastlagt til 12. mars, mens korona-viruset stadig nærmet seg Asker. I samråd med Bærum Velforbund, som hadde planlagt årsmøte samme kveld, og ordføreren, ble vi enige om at møtet skulle holdes som planlagt. Påmeldingen var rekordstor, men mange falt fra i løpet av dagen. Møtet ble vellykket, og styret i AV fikk to nye medlemmer, et fra gamle Røyken og et fra tidligere Hurum kommune.

Tekst: Karl Jørgen Gurandsrud

Foto: Inger-Marie Urbye

Vedtektene for Asker Velforbund krever at 20 prosent av medlemsforeningene skal være representert for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Med nåværende medlemstall betyr det 15 foreninger. Lørdagen før møtet som skulle holdes onsdag, var ni foreninger påmeldt. Etter en stor innsats med telefon i løpet av helgen, klarte noen av styremedlemmene å mobilisere så mange medlemsforeninger at på møtedagen var 30 foreninger påmeldt.
Ut over dagen kom frafallet, etter stadig flere meldinger om nye smittede personer. Noen forlot også salen etter at ordføreren, lederen for Utvalg for medborgerskap samt en stedfortreder for medborgerskapsdirektøren var ferdige med sine presentasjoner. Likevel var 19 foreninger representert da det formelle årsmøtet startet.
Ordfører Lene Conradi presenterte den nye kommunen, godt assistert av leder i Utvalg for medborgerskap, Kari Sofie Bjørnsen. Asker er nå landets åttende største kommune, med nær 95.000 innbyggere, fordelt i og rundt ti tettsteder. Av kommunens boligmasse er over halvparten eneboliger og vi har 210 gårdsbruk. Ordføreren fastslo at gjennomføringen av kommunesammenslutningen er et gigantisk prosjekt!

Ny styringsstruktur
Den nye kommunen har også fått en ny styringsstruktur i forhold til tidligere. Kommunestyre og Formannskap er som før, men de tidligere komitéer i gamle Asker er erstattet med utvalg for de forskjellige tjenesteområder. Bl. a. er det tidligere Bygningsrådet erstattet med Utvalg for plan og byggesak. En nyskaping er Utvalg for
medborgerskap, som får ansvaret for de tre lokalsamfunnsutvalgene som skal opprettes som en prøveordning for to år. Dette er for øvrig en sak Asker Velforbund har engasjert seg i, og ser på med en viss skepsis.
Blant store utfordringer den nye kommunen står overfor, nevnte ordfører Conradi de globale, som klima og demokrati, samt de nasjonale og lokale som demografi, økonomi, samferdsel og den nye kommunen i seg selv. Det må planlegges for et aldersvennlig samfunn og endring i demografi og sykdomsbilde. Dessuten er utvikling av næringslivet viktig med tilrettelegging for nye arbeidsplasser.Transport blir spesielt viktig i en så langstrakt kommune som nye Asker. Akutte utfordringer er E18, Røykenveien, E134, Slemmestadveien og det lokale veinettet.
Tettstedsutvikling og gjennomføring av pågående og planlagte boligprosjekter er også sentrale oppgaver kommunen er engasjert i.

Nye styremedlemmer fra Homsbu og Prestenga
Den formelle delen av Asker Velforbunds årsmøte ble effektivt gjennomført under ledelse av Lars Henning Thorkildsen. Årsberetning og regnskap ble godkjent, det samme gjaldt styrets forslag til budsjett og medlemskontingent for 2020. Styreleder og medlemmer av styret som var på valg, ble gjenvalgt. Marianne Andresen fra Holmsbu Vel og Knut Wilhelm Wilsbeck fra Prestenga Vel ble valg som nye styremedlemmer. Ingun Kristiansen og Hilde Elfi H. Andersen gikk ut av styret og ble takket for innsatsen.