Asker Velforbund møtte ordføreren

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 11.10.17.

Asker Velforbund og Asker kommune har mange felles interesser, slik som trafikksikkerhet og bekjempelse av brunsnegler. Kommunen regner velforeningene og velforbundet som viktige innslag i lokaldemokratiet, idet disse representerer en stor del av befolkningen i kommunen.

 

Styreleder Ekstrøm og ordfører Conradi har en god tone.

Dette fremkom på et uformelt møte som styreleder i Asker Velforbund, Kai Ekstrøm, hadde med ordfører Lene Conradi, som også hadde tatt med seg kommunaldirektør Ragnar Sand Fuglum. – Kommunen er positiv til mye, sier styreleder Ekstrøm, – men det er vanskelig å få den til å komme med konkrete utspill.

Ekstrøm har tidligere ledet lokale aksjoner mot brunsnegler i sitt velområde, og har blant andre hatt ordføreren som støttespiller. Hun kunne ikke love noe konkret om fremtidige aksjoner, men oppfordret velforbundet til fortsatt å arbeide med saken.

Trafikksikkerhet er en sak som engasjerer lokalt i kommunen, og flere velforeninger har kommet med konkrete innspill. Disse blir fulgt opp i kommunens trafikksikkerhetsplan. Her kommer også kantvegetasjon langs veiene inn i bildet. Ordføreren og kommunaldirektøren fastslo at kommunen har et ansvar langs kommunale veier, men var enige om at det ikke alltid gjøres godt nok arbeide. Her kan man bidra lokalt, blant annet med dugnadsinnsats som kommunen kan støtte.