Informativt og interessant om private veier

Informativt og interessant om private veier

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 20.12.17.

Mange velforeninger er på en eller annen måte involver i private veier innen foreningens område. Mange foreninger er til og med etablert for å ivareta slike veier på vegne av medlemmene. De samme private veier er kilde til utfordringer, problemer og stridigheter for velforeningene. Mange føler at de befinner seg i en juridisk gråsone. Hjelp fra kommunen har det vært vanskelig å få.

For velforeninger og andre som er involvert i private veier, er det nå utgitt en bok om akkurat disse; «Private veier – Et uanmodet fellesskap». Bak denne står juristen Erik Gauer, som blant annet er medforfatter av «Vegloven med kommentarer».

Innholdet i den nye boken er relativt omfattende, og dekker de fleste sider ved private veier, altså vesentlig mer enn en vanlig velforening normalt har behov for. Samtidig er den redigert slik at det er enkelt å finne den informasjonen man har bruk for, uten å måtte lese hele boken.

Innledningsvis fastslås hva som er privat vei; alle veier som ikke er offentlige. Dette skillet fastslås i veiloven, og er absolutt. Private veier har et eget kapittel i Lov om vegar (veglova), kapittel VII.

Eiendomsretten til en privat vei kan være krevende å fastslå. Det samme gjelder ferdselsretten og forholdet til offentlige veimyndigheter. Gauer belyser i boken sin dette på en informerende måte. Organisering og kostnadsfordeling ved drift av private veier har fått to omfattende kapitler. Her er det mye verdifull informasjon å hente.

Til slutt i boken finnes vedlegg som omfatter utdrag av veiloven, forslag til vedtekter for veilag og eksempel på forliksklage. Boken har også et omfattende dokumentregister og et nyttig stikkordregister.

Etter min vurdering inneholder boken til Erik Gauer det vesentlige av nyttig informasjon for dem som er involvert i en eller flere private veier. For velforeninger som har private veier i sitt område bør denne boken straks kjøpes inn for foreningens regning. Selv om man ikke har veiproblemer i dag, er det godt å være forberedt den dagen de oppstår.

Erik Gauer: Private veier – et uanmodet fellesskap

Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017