Kai Ekstrøm ny leder av Asker Velforbund

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 22.04.16.

Kai Ekstrøm fra Nedre Høn ble valgt til ny styreleder i Asker Velforbund på forbundets årsmøte 20. april. Han overtar etter Steinar Fjærvoll, Heggedal, som har hatt vervet i åtte år og ikke ønsket gjenvalg.


Kai Ekstrøm (t. h.) har overtatt som styreleder i Asker Velforbund, og takker her Steinar Fjærvoll for innsatsen i åtte år som leder av forbundet.

Kai Ekstrøm fra Nedre Høn ble valgt til ny styreleder i Asker Velforbund på forbundets årsmøte 20. april. Han overtar etter Steinar Fjærvoll, Heggedal, som har hatt vervet i åtte år og ikke ønsket gjenvalg.
Ekstrøm har god erfaring fra velarbeide etter å ha ledet Nedre Høn Vel i ti år samt vært styremedlem i Asker Velforbund ett år. I Nedre Høn Vel ledet han gjennomføringen av en stor brunsnegleaksjon. Han ønsker nå å videreføre dette arbeidet gjennom Asker Velforbund. Håpet er at Asker kommune skal bevilge midler til lokale aksjoner rundt om i kommunen, slik at Asker Velforbund kan bidra med erfaring og kompetanse.

Hele tre medlemmer av styret ønsket avløsning. Dermed ble Inger-Marie Urbye, Borgen, Kirsten Bjørgum, Lysthusbråten og Per Ola Høgmo, Nesøya, valgt til nye styremedlemmer. Fra tidligere bestod styret av Arne Fredbo, Bleikeråsen, Tone Kolpus, Nesøya, og Finn Rasmussen, Nedre Høn, som alle tok gjenvalg, samt Thor Gislesen, Nedre Høn, og Karl Jørgen Gurandsrud, Båstad og Omegn, som ikke var på valg.

Før den formelle del av årsmøtet ble det gitt presentasjoner ved ordfører Lene Conradi, rådmann Lars Bjerke, kommuneplansjef Tor Arne Midtbø og samferdselsplanlegger Toril Skovli, alle fra Asker kommune.

Kontaktledd til kommunen

Asker Velforbund er en paraplyorganisasjon for velforeningene i Asker kommune. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser og søke å utvikle Asker til et trygt og godt bomiljø.

I praksis er Velforbundet Asker kommunes kontaktledd ut mot innbyggerne. Forbundet er derfor representert i flere brukerråd og har en egen samarbeidsavtale med kommunen. Asker Velforbund har hatt en koordinerende oppgave i kommunens kontakt med velforeninger som berøres direkte av planene for R18-utbyggingen.

Asker Velforbund deltar i den kommunale arbeidsgruppen som skal fremlegge forslag om fremtiden for velveiene i Asker. Saken vil komme til politisk behandling i løpet av året.

Hvert år fordeler forbundet støtte til lokale Velrusken-aksjoner, basert på midler fra kommunen.

Arbeider med viktige saker

Det er tatt et initiativ overfor kommunen for å få støtte til en felles aksjon for bekjempelse av brunsnegler. Initiativet ble møtt med velvilje, men det ble ikke spesifikt avsatt midler til dette formål på budsjettet for 2016. Velforbundet vil fortsatt følge opp denne saken overfor kommunen med tanke på en felles innsats.

Andre saker Velforbundet har arbeidet mye med, er sanering av kabler i luftstrekk og å få en mer ensartet utforming av alle koblingsboksene som er plassert rundt om i kommunen.

Trafikksikkerhetsspørsmål omfattes av samarbeidsavtalen, men her har kontakten med kommunen vært relativ begrenset. Velforbundet har merket seg alle innspill som vellene har kommet med i forbindelse med kommunens trafikksikkerhetsplan. Velforbundet vil søke å sikre at disse lokale forslag og bekymringsmeldinger, følges opp av kommunen og at det utarbeides en plan for oppfølgingen. Det bør være sterke grunner til at slike innspill avvises, mener Asker Velforbund.

 


Kommentarer