Koblingsbokser i Asker kommune

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 11.10.17.

Det finnes mange varianter av koblingsbokser, og de kan selvfølgelig også «dekoreres».

Asker har et stort antall og variasjon av bokser som vist over. Boksene i seg selv er ikke ønskelige, men nødvendige for koblinger til dagens «navlestreng» til husene for: elektrisk strøm og signal til telefon, TV og PC.

Boksene bør ha en egnet farge for å bli minst mulig synlige, og helst den samme. Dette har Asker kommune tatt hensyn til i sin «Vei-normal». Men «riktig» farge får kun nye bokser. De gamle ser ut til å forbli med samme utseende de nærmeste 10-årene om en ikke gjør noe med det. Men dette har Asker Velforbund gjort noe med! Vi har utviklet en prosedyre for ny fargelegging av boksene i samarbeid med Asker Kommune. Denne prosedyren til bruk i en prøveperiode som startet våren 2015 er vedlagt hjemmesiden.