Mot ny situasjon for velveier

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 11.10.17.


Kraftig regnskyll og mye overvann fra kommunale veier kan føre til at en velvei blir seende slik ut.

Etter hvert har Asker kommune innsett at velveisaken har stått i stampe, og fra 2015 har et kommunalt utvalg arbeidet med å finne en løsning på problemet. Asker Velforbund er representert i utvalget, som nå har fremlagt forslag til nye kriterier for kommunal overtagelse av velveier (vedlagt). Forslaget skal ut til høring før sommeren. Til høsten regner utvalget med at det har klar en innstilling for politisk behandling før jul.Kommunen sørger for at deres egne veier holder en høy standard, selv om det bare er en kort gang- og sykkelvei, stengt for gjennomkjøring.

Av forslaget som utvalget har kommet frem til, fremgår det at det kun er et begrenset antall veier som kommunen vil overta. For de resterende veier innstiller man på at det kommunale brøytetilskuddet opprettholdes.