Travelt år for Asker Velforbund

Travelt år for Asker Velforbund

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 19.03.20. Oppdatert 28.10.20.

Travelt år for Asker Velforbund

Etter 10 måneder med ny, stor kommune kan vi registrere stor aktivitet i Asker Velforbund. Av våre nå totalt 72 medlemsforeninger kommer 11 fra tidligere Røyken og Hurum kommuner. Vi har dessuten to styremedlemmer fra Røyken og Hurum. AV var i god gang med å rekruttere enda flere medlemsforeninger, men pandemien stoppet det arbeidet. Nå har vi så smått tatt det opp igjen. særlig foreninger som allerede er medlem av VFO, har betydelig fordel av medlemskap i AV.

Selv om vanlig møtevirksomhet har ligget ned, har styret i AV hatt god intern kontakt via e-post og videomøter. Nå er vi i gang med vanlige møter igjen.
To av fordelene ved å være medlemsforening i AV er tilgang til midler til Velrusken-aksjoner (bevilget av Asker kommune) samt mulighet til å søke støtte til gjennomføring av mindre prosjekter fra vårt eget budsjett. Velrusken ble i år gjennomført som høstaksjoner, med alle midler fordelt. Prosjektstøtten er under behandling av styret.
Arbeidet med fornyelse av samarbeidsavtalen med den nye kommunen ble påbegynt i sommer, men har ligget nede frem til nå. Etter initiativ fra AV er vi nå i gang igjen.
Den normale kontakten med kommunen har vært preget av pandemien, men AV har deltatt på noen møter, bl. a. høringsmøte om forslaget til handlingsplan for 20201-24. Her blir det ytterligere en mulighet til å komme med skriftlig innspill før endelig behandling i kommunestyret.
En viktig sak AV har hatt og fortsatt har under behandling er reaktivisering av Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening. Styret i foreningen foreslo nedleggelse på årsmøtet i vår, men dette ble stoppet av bl. a. Bærum Velforbund og Asker Velforbund. Disse arbeider nå videre med saken, i samarbeide med foreningens styre. Målet er en rekonstituering av foreningen i løpet av første halvår 2021.
Vi ønsker våre medlemsforeninger lykke til med det videre velarbeide, og minner om at oversikt over nyvalgt styre må sendes oss., slik at vårt register er så oppdatert som mulig.