Velrusken 2021 gjennomført som normalt

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 27.11.20. Oppdatert 27.05.21.

Asker Velforbund fikk i vår klarsignal for å gjennomføre Velrusken. Det kom inn mange søknader fra medlemsforeningene og100.000 kommunale kroner ble fordelt medlemsforeninger som organiserer et lokalt Velrusken-tiltak for å rydde opp i nærområdet.

Det ble søkt om vesentlig mer midler enn kommunen har stilt til rådighet, idet flere av våre nye medlemsforeninger i tidligere Røyken og Hurum ønsket å rydde opp i sitt nærmiljø. Til sammen 17 foreninger er tildelt støtte til sin Velrusken-aksjon.