Velrusken-midler fordelt

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 27.05.16.

Velforeningene kunne søke støtte til alle tiltak som bidrar til et ryddig og sikkert nærmiljø, med fokus på beskjæring og rydding på fellesarealer og langs vei. Man kan få midler til f eks leie av utstyr, avfallsbortkjøring, tømmeavgift på Yggeset, servering ved dugnader og andre utgifter knyttet til dugnaden.

Velrusken-midler dekker ikke rydding av private hager eller innleie av privat firma som utfører normal vedlikehold av fellesarealer.

Utbetaling av støtten vil skje etterskuddsvis etter fremlagt regnskap/kvitteringer og en kortfattet rapport – gjerne med bildedokumentasjon. Dette må være Asker Velforbund i hende senest 1. oktober 2016.

Alle som får støtte, vil automatisk bli med i konkurranse om beste tiltak, som blir belønnet med ytterligere kr 5.000,-! Vinnere av Velrusken 2015 var Øvre Vakås Tomtefestelag og Bondibråten Vel, som leverte flotte visuelle og kreative rapporter.


Kommentarer