Vollen Vel ble "årets Vel 2023"

Vollen Vel ble "årets Vel 2023"

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 23.03.23.

 Vollen Vel ble kåret til «Årets Vel 2023» på Landskonferansen til Vellenes  Fellesorganisasjon som nylig ble avholdt i Oslo.

I juryens begrunnelse heter det at «Vollen Vel har et aktivitetsnivå som både inspirerer og imponerer! Vellet holder til på et lite sted, med ca. 3.000 innbyggere, og i forhold til innbyggertallet så har de en imponerende stor medlemsmasse på rundt 500 medlemmer.

Noe av suksessen mht. at så mange er medlem i Vollen Vel, vil vi anta har sin årsak i at de holder på med utrolig mange aktiviteter, som retter seg mot alle aldersgrupper i Vollen. Vi kan her nevne juleverksted for barn, eldre får blomster og sjokolade via hjemmetjenesten, familiesommerfesten «Bringebærfestivalen», St. Hans-feiring, fakkeltog, de har lagd turstier og gapahuk og mye, mye mer. De har et flott motto: Trygghet, trivsel og tilhørighet, og vi mener at Vollen Vel er en svært god representant for velbevegelsen. Vi er alle inspirert og imponert over alt de driver med!»

 

Vollen Vel er godt kjent i Asker kommune som sterk markør for lokalsamfunnet i Vollen. Foreningen har sine røtter så langt tilbake som i mars 1900, den gang som «Voldebuktens diskutionsklub». Vollen Historielag har funnet flere håndskrevne sider i ulike bøker helt frem til 1948. Velforeningen ble formelt stiftet 9. desember 1916 og har i dag 500 registrerte medlemmer.

Dagens forening er en av de mest aktive i Asker. Under ledelse av Knut Førsund og hans kone, Lise Førsund, arbeider foreningen kontinuerlig for å ta vare på og videreutvikle Vollen som lokalsamfunn. Den engasjerer seg i det meste fra lokal gjennomgangstrafikk til pendlertransport på fjorden til Oslo. Foreningen var aktiv i arbeidet for å få Oslofjordmuséet til Vollen, og gir seg neppe med det. Arrangementer for barn og Vollens øvrige befolkning er sentrale deler av velforeningens virksomhet. Her finner vi bl. a. Bringebærfestivalen, jule- og nyttårsarrangement og St. Hans-opplegg. Det er også organisert strandrydding langs fjorden. I helgen før 17. mai henger man opp 24 blomsterampler, som blir hengende frem til slutten av oktober. De henger nederst i Vollenveien og gjennom sentrum i Slemmestadveien.

Ute på «Rabben» har man satt ut bord med benker, et fint sted å nyte naturen. Også i Blomsterstykket kan nå trette ben finne hvile – etter ønske fra en Vollenbeboer. Til sammen har velforeningen nå 28 sittebenker rundt omkring.

Vollen Vel uttaler seg om reguleringsplaner, er områdets «vaktbikkje», har utviklet den en fem km lang turstien, med et tillegg på to km tillegg. Knut og Lise Førsund utgir også bladet VollenStikka som deles ut gratis. Foreningens Facebook-sider har over 3.500 medlemmer og ajourholdes med aktuelt og nyttig stoff.

Til og med våren 2020 hadde vellet oppdraget med felles brøyting og strøing av såkalte velveier. Dette er nå den enkelte veis beboere/brukeres felles ansvar, som regel gjennom et veilag.

Foto: De to øverste bildene, Erik Sennesvik, det nederste, Knut Førsund. På de to øverste bildene står Lise og Knut Førsund sammen med Sigrid Heier fra Grindvoll vel som var "Årets vel" i 2022. Nederst: Lise og Knut Førsund.