Velrusken 2020 gjennomført som høstaksjon

Asker Velforbund måtte i vår utsette Velrusken, der 100.000 kommunale kroner fordeles på medlemsforeninger som organiserer et lokalt Velrusken-tiltak for å rydde opp i nærområdet.

Årets Velrusken er nå avsluttet. Det ble søkt om vesentlig mer midler enn kommunen har stilt til rådighet, idet flere av våre nye medlemsforeninger i tidligere Røyken og Hurum ønsket å rydde opp i sitt nærmiljø. Til sammen 13 foreninger er tildelt støtte til sin Velrusken-aksjon.