Aktiviteter

Årsmøtet 2016 i Asker Velforbund

 Asker Velforbund avholdt årsmøte onsdag 20 april på Frivillighetens hus, Hasselbakken. I tillegg til de vedtektsfestede årsmøtesaker presenterte ordfører, rådmann, plansjef og samferdselsrådgiver fra Asker kommune en rekke aktuelle saker.

Oversikt over det nye styret finnes her. En omtale av årsmøtet kan du finne her.