Årsmøtet 2018 i Asker Velforbund

 Asker Velforbund avholdt årsmøte torsdag 8. mars i Verkstedbygningen, NaKuHel. I tillegg til de vedtektsfestede årsmøtesaker presenterte ordfører og rådmann sine tanker om å bygge ny kommune samt aktuelle utbyggingsprosjekter i Asker kommune.

Oversikt over det nye styret finnes her.