Årsmøtet 2020 i Asker Velforbund

 Asker Velforbund avholdt årsmøte torsdag 8. mars i Cafe Gunhild, Asker museum. I tillegg til de vedtektsfestede årsmøtesaker presenterte ordfører og noen av hennes medarbeidere tanker og idéer om medborgerskap i den nye Asker kommune.

Oversikt over det nye styret finnes her.