Paraplyorganisasjon for velforeningene i Asker

Asker Velforbund (org.nr. 981 004 345) er en paraplyorganisasjon for velforeningene i Asker kommune. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser og søke å utvikle Asker til et trygt og godt bomiljø. Alle saker som fremmer formålet, kan tas opp. Velforbundet er partipolitisk uavhengig.

Medlemskap i Asker Velforbund gir 25 % rabatt på medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon (VFO).
Kontingenten til Asker Velforbund er 7 kr/medlem (2022).

Asker Velforbund er representert i:

– Frivillighetsutvalget
– Styret Asker frivillighetssentral

Velforbundet har samarbeidsavtale med Asker kommune og inviteres til dialogmøte med utvalgene for medborgerskap og samfunnstjenester.