Foreningsdrift

Paraplyorganisasjon for velforeningene i Asker

Asker Velforbund (org.nr. 981 004 345) er en paraplyorganisasjon for velforeningene i Asker kommune. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser og søke å utvikle Asker til et trygt og godt bomiljø. Alle saker som fremmer formålet, kan tas opp. Velforbundet er partipolitisk uavhengig.

Asker Velforbund er representert i en rekke brukerråd/styrer og grupper:

– Brukerråd for Teknikk og miljø
– Brukerråd for Natur og idrett
– Kontaktgrupper for ny E-18
– Navnerådet
– Frivillighetsutvalget
– Styret Asker frivillighetssentral