Vedtekter

Her er vedtektene for Asker Velforbund, senest justert på Årsmøtet 20.04.2016.